DĚTSKÁ DOPRAVNÍ AKADEMIE FAKULTY DOPRAVNÍ 2023

Termín: 10. - 14.7.2023
Věková kategorie: 9 - 13 let
Cena: 4 500.-
Kapacita: 40 dětí
Kontakt: dostalkova@fd.cvut.cz
Přihlášky: Přihlašování na akademii je uzavřeno, kapacita byla naplněna.
Program: Program v PDF

Dětská Dopravní Akademie Fakulty dopravní, ČVUT v Praze je určena dětem, které mají zájem o dopravu a vše kolem ní. Jedná se o týdenní program v režimu příměstského tábora, kdy navštěvujeme excelentní pracoviště spojená se všemi možnými druhy dopravy. Detailní program bude zveřejněn nejpozději v květnu. Předpokládaný rozsah aktivit je denně od 8:00 do 17:00. Během dne bude zajištěn teplý oběd a pitný režim.

FOTOGALERIE

2023
2022
2019
2018

KONTAKT

sit

Referát strategie a vnějších vztahů

Hlavní organizátor

ČVUT v Praze - Fakulta dopravní

Konviktská 20, 110 00 Praha 1

e-mail: skolilova@fd.cvut.cz

ZA PODPORY